About us 2018-07-16T13:22:14+00:00

About us

důležité informace o firmě

Společnost Komerční železniční výzkum, s.r.o. vznikla v roce 1992 s cílem přispět k rozvoji železničního dopravního stavitelství. Firma se zabývá vývojem a výrobou měřicích a technologických zařízení, návrhy nových prvků a technologií v konstrukci a stavbě železničního svršku, měřením mechanických dějů v dopravních konstrukcích včetně měření hluku, technickými poradenskými službami a projekčními pracemi.

Realizované projekty