KRAB 84.09 2018-07-16T13:36:25+00:00

KRAB 84.09

měřící vozík

Měřící vozík pro měření geometrie koleje

Tento měřící vozík je ideální pro vedlejší tratě, vlečky, výhybkové konstrukce a pro kontroly při přejímkách nových tratí. Po úpravě může být použit i pro kontrolu výhybkových konstrukcí. Přídavné rolny pro měření šířek žlábků a rozevření jazyka jsou namontovány na základní konstrukci vozíku a měřící program je doplněn o část měření výhybek. Vyhodnocovací program umožňuje offline práci s naměřenými daty, automaticky vyhledává a páruje data z hlavních a odbočných větví měřených výhybek a vytváří hodnocení výhybky.

Během měření výhybky probíhá na pozadí kontinuální záznam geometrických parametrů koleje.

Záznam všech měřených parametrů je ukládán s dráhovým krokem 0,25 m, přičemž maximální měřená vzdálenost je dána kapacitou paměti měřícího počítače (např. 1000 km).

Měřícího vozíku KRAB84.09 je možné táhnout pomocí jiného vozidla. Maximální rychlost měření je 15 km/h a kapacita je více než 100 km během jednoho měření.

Zaznamenané veličiny

  • rozchod

  • směr (horizontální vzepětí) na pravém kolejnicovém pásu

  • výška (vertikální vzepětí) na pravém kolejnicovém pásu

  • převýšení

  • zborcení koleje

  • podélný sklon nivelety koleje (volitelná možnost)

  • ujetá dráha

  • rychlost jízdy

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hmotnost vozíku: 68 kg základní verze + 4 kg verze s ramenem kvazi-zborcení

Výdrž akumulátoru: 20 hod

Rozmezí teplot pracovního prostředí: -20÷55 °C

Maximální rychlost měření: cca 15 km/h

Hmotnost ramen: +6 kg

Přesnost: vyšší než 1 mm u všech měřených parametrů

Měřený rozchod: 1000 mm ÷ 1676 mm

Krok měření: 0,25 m

Doplňky

K tomuto produktu je možné zakoupit dodatečné vybavení.

Přehled doplňků