LPS 2018-07-16T13:45:11+00:00

LPS

laserový scener

Laserový profilový scener

Skener prostorové průchodnosti. Zařízení pro měření geometrické polohy koleje s vestavěným zařízením pro měření prostorové průchodnosti trati.

Skener je určen pro kontrolu prostorové průchodnosti trati v místech tunelových staveb, nástupišť, okolní vegetace nebo jakéhokoliv objektu umístěného podél trati. Základem tohoto zařízení je systém Krab, který umožňuje kompletní měření geometrie koleje. Díky tomu má systém dostatečný počet dat na vytvoření 3D profilu měřeného úseku.

Zařízení je dále vybaveno kamerou, jejíž snímky se automaticky přiřazují k aktuální poloze měřícího vozíku a tím zvyšují přehlednost při vyhodnocování naměřených dat.

Měřící vozík je navržen pro manuální obsluhu. Měřící rychlost odpovídá běžné rychlosti chůze (cca 4 km/h). Při této rychlosti jsou skenerem zachycovány plochy o velikosti cca 2 x 2 cm. Snímání příčných řezů pomocí skeneru je prováděno každé 4 cm ujeté dráhy. Po ukončení měření jsou data přes USB disk přesunuta do běžného počítače, kde jsou dále pomocí vyhodnocovacího program zpracována.

Zaznamenané veličiny

  • Rozchod

  • Směr

  • Výška

  • Zborcení

  • Převýšení

  • Ujetá vzdálenost

  • GPS poloha

  • Průjezdný profil koleje

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hmotnost vozíku: 60 kg

Výdrž akumulátoru: 8 hod

Maximální rychlost měření: 5 km/h

Krok měření: 4 cm