MMD 2018-07-16T13:45:21+00:00

MMD

měřící drezína

Malá měřící drezína pro měření geometrie koleje

MMD je měřící vůz určený pro měření geometrie koleje při rychlosti 40 km/h. Měřicí podvozek MMD tvoří samostatný funkční celek umožňující měření geometrických parametrů koleje a je určen pro zástavbu do vhodného železničního vozidla.

Měřící podvozek se skládá ze tří hlavních částí: vlastní mechanismus podvozku, snímače měřených veličin, nezbytné elektronické vybavení.

Na vozidle jsou umístěny tyto části: řídící a vyhodnocovací jednotka (průmyslový počítač s uživatelským software), tiskárny pro tisk vyhodnocených veličin a hodnocení kvality trati v reálném čase

Zaznamenané veličiny

  • směr obou kolejnicových pasů

  • výška obou kolejnicových pasů

  • rozchod

  • změna rozchodu

  • převýšení

  • zborcení na třech měřických základnách

  • poloměr oblouků

  • ujetá vzdálenost

  • měření vlnkovitosti

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rychlost měření: do 40 km/h

Krok měření: 25 cm