Downloads 2018-07-16T12:46:58+00:00

Downloads

important files

Tato sekce poskytuje aktuální informace o procesu vývoje našeho softwaru, plánovaných vylepšeních, dostupných aktualizacích a jejich popisu.

Privacy Policy

Updated version of 3.7.2016

Soubor ke stažení

Aktualizovaná verze ze dne 2.6.2016

Soubor ke stažení

Aktualizovaná verze ze dne 2.6.2016